wiz.png

Adwokat Piotr Wiesław Kapica

Od 2013 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. W 1998 r. uzyskał indeks Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem  w 2003 r. W latach 2004-2007 praktykował jako aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Lublinie. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski przed Państwową Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. W latach 2008-2009 zatrudniony był w Ministerstwie Sprawiedliwości – Biurze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, zaś w latach 2009-2013 w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie, Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Adwokat Piotr Wiesław Kapica to także wieloletni nauczyciel i wykładowca. Obecnie praktykuje jako adwokat, efektywnie wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu powierzonych mu spraw.