wiz.png

Sprawy rodzinne

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sprawach rodzinnych przed sądami wszystkich instancji. Rozumiemy, że ta kategoria spraw jest niezwykle skomplikowana i delikatna, szczególnie wówczas kiedy chodzi o dobro małoletnich dzieci. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących ustalenia i  zaprzeczenia ojcostwa, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej, rozwodów, małżeńskich stosunków majątkowych, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdobyte doświadczenie pozwala nam dokonać obiektywnej oceny możliwości uzyskania dla naszych Klientów korzystnego rozstrzygnięcia.