wiz.png

Sprawy gospodarcze

Obecny system prawa nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa administracyjnego. Przy prowadzeniu działalności przedsiębiorcy narażeni są na nieuczciwość swoich klientów i kontrahentów. Często też nieświadomie dopuszczają się naruszenia przepisów administracyjnych, lub karno-skarbowych. We wszystkich tych sytuacjach jesteśmy gotowi nieść profesjonalną pomoc. Ze względu na znaczną specjalizację przepisów regulujących poszczególne gałęzie działalności gospodarczej, stale poszerzamy wachlarz świadczonych usług. Obecnie Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną dla jednostek systemu oświaty oraz branży przewozowej. Z naszymi Klientami współpracujemy zarówno w ramach umów stałego zlecenia obsługi prawnej, jak też świadcząc pomoc w sytuacjach kryzysowych, dostosowując pakiet usług do bieżących potrzeb Klientów, wynikających ze stopnia zaawansowania i zakresu prowadzonej przez nich działalności.