wiz.png

Sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów przed sądami pracy, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, a także przed sądami ubezpieczeń społecznych dbając o interes prawny osób ubezpieczonych w ZUS i w KRUS. Doświadczenie zdobyte w trakcie praktyki w wydziałach pracy oraz ubezpieczeń społecznych sądów wszystkich instancji wykorzystujemy w prowadzeniu spraw naszych Klientów. W Kancelarii świadczymy usługi przy rozwiązywaniu indywidualnych sporów o roszczenia pracownicze i roszczenia pracodawców, a także przy rozwiązywaniu zbiorowych sporów pracy, współpracując w tym zakresie ze związkami zawodowymi i pracodawcami.