wiz.png

Sprawy karne

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji. Zdobyte umiejętności wykorzystujemy pomagając naszym Klientom, poprzez działanie w sprawie w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. Ze względu na dotychczasową praktykę, Adwokat Piotr Wiesław Kapica specjalizuje się w sprawach z zakresu przestępczości zorganizowanej, przestępstw korupcyjnych,  narkotykowych oraz skarbowych.