wiz.png

Sprawy cywilne

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sprawach cywilnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie toczących się postępowań należących do właściwości wydziałów cywilnych w sądach wszystkich instancji, dotyczących w szczególności: rozgraniczenia nieruchomości, przywrócenia zakłóconego posiadania, naruszenia własności, zasiedzenia, odszkodowań, windykacji należności, spadków i testamentów. Zdobyte doświadczenie, staramy się zawsze w pełni wykorzystać w prowadzonych sprawach, tak aby doprowadzić do sprawnego i korzystnego ich zakończenia.