wiz.png

Sprawy administracyjne

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów przed organami administracji państwowej oraz samorządowej, w tym również przed organami skarbowymi i celnymi. Występujemy także w charakterze pełnomocników stron przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pomagając naszym Klientom w szczególności w sprawach dotyczących obywatelstwa, cudzoziemców, prawa zagospodarowania przestrzennego, budowlanego, ochrony środowiska, prawa wodnego, komunikacyjnego, telekomunikacyjnego, ochrony zdrowia, pomocy socjalnej oraz oświaty.